Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Odstranjevanje sklopa zaslona

Pred postopkom

 1. Upoštevajte navodila v poglavju preden začnete delo v notranjosti računalnika.
 2. Odstranite pomnilniško kartico SD.
 3. Odstranite pokrov osnovne plošče.
 4. Odstranite baterijo.
 5. Odstranite kartico WLAN.

Koraki

 1. Odlepite trak, s katerim je pritrjena brezžična antena, nato izključite antene iz sistemske plošče [1].
 2. Kabel zaslona izključite iz priključka na sistemski plošči [2, 3].
  Odstranjevanje sklopa zaslona
 3. Kabel zaslona odstranite iz vodil za napeljavo na sklopu naslona za dlani in tipkovnice [1].
 4. Odvijte štiri vijake (M2.5x5), s katerimi so na sistemsko ploščo pritrjeni levi in desni tečaj ter sklop naslona za dlani in tipkovnice [2].
  Odstranjevanje sklopa zaslona
 5. Sklop naslona za dlani in tipkovnice dvignite pod kotom [1].
 6. Sklop naslona za dlani in tipkovnice dvigujte, dokler ga ne ločite od tečajev [2].
  Odstranjevanje sklopa zaslona
 7. Sklop naslona za dlani in tipkovnice potisnite in odstranite s sklopa zaslona.
  Odstranjevanje sklopa zaslona
 8. Ko opravite predhodni postopek, vam ostane sklop zaslona.
  Odstranjevanje sklopa zaslona

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\