Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Odstranjevanje tečajev zaslona

Pred postopkom

 1. Upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika.
 2. Odstranite pomnilniško kartico SD
 3. Odstranite pokrov osnovne plošče
 4. Odstranite baterijo
 5. Odstranite kartico WLAN
 6. Odstranite sklop zaslona
 7. Odstranite okvir zaslona
 8. Odstranite ploščo zaslona

Koraki

 1. Odvijte šest vijakov (M2.5x2.5) in vijaka (M2x2.5), s katerimi sta tečaja pritrjena na hrbtni pokrov zaslona [1].
 2. Tečaja in nosilce dvignite s hrbtnega pokrova zaslona [2].
  Odstranjevanje tečajev zaslona

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\