Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Omogočanje pomnilnika Intel Optane

Koraki

  1. V opravilni vrstici kliknite iskalno polje in vtipkajte »Intel Rapid Storage Technology«.
  2. Kliknite Intel Rapid Storage Technology.
  3. Na zavihku Status kliknite Enable, da onemogočite pomnilnik Intel Optane.
  4. Na zaslonu z opozorilom izberite združljivi hitri pogon in kliknite Yes, če želite, da je še naprej omogočen pomnilnik Intel Optane.
  5. Kliknite Intel Optane memory > Reboot, če želite omogočiti pomnilnik Intel Optane.

    OPOMBA: Aplikacije bo po omogočanju morda treba zagnati trikrat zapored, da bodo dosegle polno učinkovitost delovanja.


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\