Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Pärast arvuti sees toimetamist

Ülesandest

Pärast mõne osa vahetamist veenduge, et ühendaksite enne arvuti sisselülitamist kõik välisseadmed, kaardid ja kaablid.

Sammud

  1. Ühendage arvutiga kõik telefoni- või võrgukaablid.
    • ETTEVAATUST: Võrgukaabli ühendamiseks ühendage kaabel kõigepealt võrguseadme ja seejärel arvuti külge.
  2. Ühendage arvuti ja kõik selle küljes olevad seadmed toitepistikusse.
  3. Lülitage arvuti sisse.
  4. Vajaduse korral kontrollige, et arvuti töötab õigesti, käivitades funktsiooni ePSA diagnostics.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\