Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Po zakończeniu serwisowania komputera

Informacje o tym zadaniu

Po zainstalowaniu lub dokonaniu wymiany sprzętu, ale jeszcze przed włączeniem komputera, podłącz wszelkie urządzenia zewnętrzne, karty i kable.

Kroki

  1. Podłącz do komputera kable telefoniczne lub sieciowe.

    UWAGA: Aby podłączyć kabel sieciowy, należy najpierw podłączyć go do urządzenia sieciowego, a następnie do komputera.

  2. Podłącz komputer i wszystkie urządzenia peryferyjne do gniazdek elektrycznych.
  3. Włącz komputer.
  4. W razie potrzeby uruchom program ePSA Diagnostics, aby sprawdzić, czy komputer działa prawidłowo.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\