Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Preden začnete delo v notranjosti računalnika

O tem opravilu

Pred posegom v notranjost računalnika uporabite naslednji postopek, da se izognete poškodbam računalnika.

Koraki

  1. Upoštevajte napotke v poglavju Varnostna navodila.
  2. Delovna površina mora biti ravna in čista, da preprečite nastanek prask na pokrovu računalnika.
  3. Izklopite računalnik.
  4. Iz računalnika odklopite vse omrežne kable.

    PREVIDNO: Če želite izklopiti omrežni kabel, najprej odklopite kabel iz računalnika in nato iz omrežne naprave.

  5. Računalnik in vse priključene naprave izključite naprave iz električnih vtičnic.
  6. Medtem ko je računalnik izklopljen, pridržite gumb za vklop, da ozemljite sistemsko ploščo.

    OPOMBA: Elektrostatično razelektritev preprečite tako, da se ozemljite z uporabo traku za ozemljitev ali občasno dotaknete nepobarvane kovinske površine, medtem ko se hkrati dotaknete priključka na hrbtni strani računalnika.


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\