Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Puuteplaadimooduli eemaldamine

Eeltingimused

  1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist
  2. Eemaldage SD-mälukaart
  3. Eemaldage tagakaas
  4. Eemaldage aku

Sammud

  1. Eemaldage kolm kruvi (M2 × 2), mis kinnitavad puuteplaadi klambri randmetoe ja klaviatuuri koostu külge [1].
  2. Tõstke puuteplaadi klamber randmetoe ja klaviatuuri koostu [2] küljest ära ja eemaldage kleeplint, mis kinnitab klambri randmetoe külge. Puuteplaadimooduli eemaldamine
  3. Avage riiv ja ühendage puuteplaadi kaabel emaplaadilt lahti [1].
  4. Eemaldage teip, mis kinnitab puuteplaati randmetoe ja klaviatuuri koostu külge [2].Puuteplaadimooduli eemaldamine
  5. Eemaldage neli kruvi (M2 × 2), mis kinnitavad puuteplaadi randmetoe ja klaviatuuri koostu külge [1].
  6. Tõstke puuteplaat randmetoe ja klaviatuuri koostult maha [2].Puuteplaadimooduli eemaldamine

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\