Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Puuteplaadimooduli paigaldamine

Ülesandest

 • MÄRKUS: Veenduge, et puuteplaat oleks joondatud hiire ja klaviatuuri komplektil asuvate juhiste järgi, ning vahe mõlemal pool puuteplaati oleks sama suur.

Sammud

 1. Asetage puuteplaat hiire ja klaviatuuri komplekti pesasse [1].
 2. Paigaldage puuteplaat nelja kruviga (M2 × 2) hiire ja klaviatuuri komplekti külge [2].Puuteplaadimooduli paigaldamine
 3. Kinnitage puuteplaat lindi abil hiire ja klaviatuuri komplekti külge [1].
 4. Sisestage puuteplaadi kaabel emaplaadil asuvasse liitmikusse ja sulgege kaablit lukustav riiv [2].Puuteplaadimooduli paigaldamine
 5. Asetage puuteplaadi toend hiire ja klaviatuuri komplekti pesasse [1].
 6. Paigaldage kolm kruvi (M2 × 2), mis kinnitavad puuteplaadi klambri randmetoe ja klaviatuuri koostu [2] külge, ja kinnitage kleeplint, mis kinnitab klambri randmetoe külge. Puuteplaadimooduli paigaldamine

Järgmised sammud

 1. Paigaldage aku
 2. Paigaldage tagakaas
 3. Paigaldage SD-mälukaart
 4. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\