Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Removing the heatsink—discrete (Ta ut varmeavlederen – atskilt)

Forutsetninger

  1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.
  2. Ta ut SD-minnekortet
  3. Ta av bunndekselet.
  4. Ta ut batteriet

Trinn

  1. Løsne festeskruene som fester varmeavlederen til hovedkortet [1].

    MERK: Løsne skruene i nummerrekkefølgen [1, 2, 3, 4,5,6,7] som er angitt på varmeavlederen.

  2. Løft varmeavlederen fra hovedkortet [2].
    Ta ut varmeavlederen – atskilt

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\