Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Removing the heatsink—UMA (Ta ut varmeavlederen – UMA)

Forutsetninger

  1. Følg fremgangsmåten i Før du arbeider inne i datamaskinen.
  2. Ta ut SD-minnekortet.
  3. Ta av basedekslet.
  4. Ta ut batteriet.

Trinn

  1. Løsne festeskruene som fester varmeavlederen til hovedkortet [1].

    MERK: Løsne skruene i nummerrekkefølgen [1, 2, 3, 4] som er angitt på varmeavlederen.

  2. Løft varmeavlederen fra hovedkortet [2].

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\