Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Removing the IO board (Ta ut IO-kortet)

Forutsetninger

 1. Følg fremgangsmåten i Før du arbeider inne i datamaskinen.
 2. Ta ut SD-minnekortet.
 3. Ta av basedekslet.
 4. Ta ut batteriet.
 5. Ta ut harddiskenheten

  MERK: Kreves for systemer med 42 wattimer batteri

Trinn

 1. MERK: Når du tar ut I/O-kortet, tar du også ut knappcellebatteriet, noe som tilbakestiller CMOS-innstillingene.

  Åpne låsen, og koble I/O-kortkabelen fra hovedkortet [1].
 2. Lirk I/O-kortkabelen fra håndleddstøtten og tastaturenheten [2].
  Ta ut I/O-kortet
 3. Fjern (M2x3)-skruene som fester I/O-kortet til håndleddstøtten og tastaturenheten [1].
 4. Løft I/O-kortet sammen med kabelen fra håndleddstøtten og tastaturenheten [2].
  Ta ut I/O-kortet

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\