Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Removing the palmrest and keyboard assembly (Ta ut håndleddstøtten og tastaturenheten)

Om denne oppgaven

Når du har utført alle foregående trinn, står du igjen med håndleddstøtten og tastaturenheten.

håndleddstøtte og tastaturenhet

MERK: Strømknappkortet er ikke inkludert i utskifting av håndleddstøtten ved service. Kontroller at strømknappkortet skiftes ut ved utskifting av håndleddstøtten ved service.


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\