Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Süsteemi ventilaatori eemaldamine

Eeltingimused

  1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist
  2. Eemaldage SD-mälukaart
  3. Eemaldage tagakaas
  4. Eemaldage aku

Sammud

  1. Eemaldage VGA-plaadi kaabel [1] ja ekraanikaabel emaplaadi [2] küljest.Süsteemi ventilaatori eemaldamine
  2. Võtke lahti ja eemaldage VGA-plaadi kaabel ja ekraanikaabel ventilaatori juhikutest [1].
  3. Eemaldage ventilaatori kaabel emaplaadi [2] küljest.Süsteemi ventilaatori eemaldamine
  4. Eemaldage kaks (M2 × 3) kruvi, mis kinnitavad ventilaatori randmetoe ja klaviatuuri koostu külge [1].
  5. Tõstke ventilaator randmetoe ja klaviatuuri koostult [2] maha.Süsteemi ventilaatori eemaldamine

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\