Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Süsteemi ventilaatori paigaldamine

Sammud

  1. Joondage ventilaatori kruviaugud randmetoe- ja klaviatuurimooduli kruviaukudega [1].
  2. Paigaldage kaks (M2,3) kruvi, mis kinnitavad ventilaatori randmetoe- ja klaviatuurimooduli [2] külge.Süsteemi ventilaatori paigaldamine
  3. Ühendage ventilaatori kaabel emaplaadile [1].
  4. Juhtige VGA-plaadi kaabel ja ekraanikaabel läbi ventilaatori juhikute [2].Süsteemi ventilaatori paigaldamine
  5. Ühendage VGA-plaadi kaabel [1] ja ekraanikaabel emaplaadiga [2].Süsteemi ventilaatori paigaldamine

Järgmised sammud

  1. Paigaldage aku
  2. Paigaldage tagakaas
  3. Paigaldage SD-mälukaart
  4. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\