Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

SD-kaardi eemaldamine

Eeltingimused

  1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist

Sammud

  1. Vajutage SD-kaarti, et see arvutist vabastada.
  2. Libistage SD-kaart arvutist välja.SD-kaardi eemaldamine

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\