Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

SD-kaardi paigaldamine

  1. Lükake SD-kaarti pessa, kuni see paika klõpsatab.
  2. Järgige protseduure jaotises Pärast arvuti sees toimetamist. Mikro-SD-kaardi paigaldamine

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\