Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Sette inn batteriet

Trinn

  1. Juster skruehullene på batteriet etter skruehullene på håndleddsstøtten og tastaturenheten [1].
  2. Fest (M2x3)-skruene som fester batteriet til håndleddstøtten og tastaturenheten [2].
    Sette inn batteriet
  3. Koble batterikabelen til hovedkortet.
    Bilde: Sette inn batteriet

Neste trinn

  1. Sett på bunndekselet.
  2. Sett inn SD-minnekortet
  3. Følg fremgangsmåten i etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\