Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Sette inn kameraet

Trinn

 1. Koble kamerakabelen til kameramodulen [1].
 2. Før kamerakabelen gjennom kabelføringene [2].
 3. Fest kameramodulen til skjermens bakdeksel ved hjelp av justeringsstolpen [3].
  Sette inn kameraet

Following is the procedure to install the camera in systems with the Touch functionality.

 1. Juster og sett inn kameramodulen på skjermens bakdeksel [1].
 2. Fest tapen som fester kameraet fra skjermens bakdeksel [2].
  Sette inn kameraet

Neste trinn

 1. Sett på plass skjermpanelet.
 2. Sett på skjermrammen.
 3. Sett inn skjermenheten.
 4. Sett inn WLAN.
 5. Sett inn batteriet.
 6. Sett på basedekslet.
 7. Sett inn SD-minnekortet.
 8. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\