Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Sette inn M.2 2230 SSD-disken

Trinn

 1. Sett SSD-disken inn i SSD-disksporet på hovedkortet [1].
 2. Fest den ene (M2x3)-skruen som fester SSD-disken til SSD-diskbraketten [2].
  Sette inn M.2 2230-kortet
 3. Juster, og sett inn varmeplaten på SSD-disken [1, 2].
 4. Fest (M2x3)-skruen som fester varmeplaten til håndleddstøtten og tastaturenheten [3].
  Sette inn M.2 2230-kortet

Neste trinn

 1. Sett inn batteri-kabelen.
 2. Sett på bunndekslet
 3. Sett inn SD-minnekortet
 4. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\