Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Sette inn M.2 2280 SSD-disken eller Intel Optane-minnet – ekstrautstyr

Trinn

  1. Skyv, og sett tappen på SSD-disken/Intel Optane-kortet inn i kortsporet på SSD-disken/Intel Optane [1].
  2. Fjern den ene (M2x2)-skruen som fester SSD-disken/Intel Optane-kortet til håndleddstøtten og tastaturenheten [2].
  3. Juster, og sett varmeplaten i kortsporet for SSD-disken/Intel Optane [1, 2].
  4. Fest (M2x3)-skruen som fester varmeplaten til håndleddstøtten og tastaturenheten [3].
    Sette inn M.2-kortet

Neste trinn

  1. Sett inn batteri-kabelen.
  2. Sett på bunndekslet
  3. Sett inn SD-minnekortet
  4. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\