Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Sette inn minnemodulen

Trinn

 1. Juster hakket på minnemodulen med tappen på minnemodulsporet.
 2. Skyv minnemodulen bestemt i vinkel inn i sporet [1].
 3. Trykk minnemodulen ned til klemmene fester den [2].

  MERK: Hvis du ikke hører et klikk, må du ta ut minnemodulen og sette den inn på nytt.

  Sette inn minnemodulene

Neste trinn

 1. Sett inn batteri-kabelen.
 2. Sett på bunndekslet
 3. Sett inn SD-minnekortet
 4. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\