Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Sette inn SIM-kortet

Trinn

  1. Åpne låsen som dekker SIM-kortsporet for å løsne det fra systemet [1].
  2. Sett inn en nål i sporet, og skyv den for å løsne SIM-kortholderen [2].
  3. Trekk i SIM-kortholderen, og sett SIM-kortet på SIM-kortholder [3] og [4].
  4. Skyv SIM-kortholderen inn i sporet til den klikker på plass.
    SIM
  5. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\