Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Sette inn SSD-diskbraketten

Trinn

  1. Juster, og sett inn SSD-diskbraketten på håndleddstøtten og tastaturenheten [1].
  2. Fest den ene (M2x3)-skruen som fester SSD-diskbraketten til håndleddstøtten og tastaturenheten [2].
    Sette inn SSD-diskbraketten

Neste trinn

  1. Sett inn batteri-kabelen.
  2. Sett på bunndekslet
  3. Sett inn SD-minnekortet
  4. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\