Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Sette inn strømknappkortet med valgfri fingeravtrykkleser

Trinn

 1. Sett strømknappkortet inn i sporet på håndleddstøtten og tastaturenheten [1].
 2. Fest og (M2x3)-skruene som feste strømknappkortet til håndleddstøtten og tastaturenheten [2].
  Sette inn strømknappkortet
 3. Fest strømknappkabelen til håndleddstøtten og tastaturenheten [1].
 4. Skyv strømknappkabelen og fingeravtrykkleserkabelen til hovedkortet, og lukk låsen som fester kabelen [2].
  Sette inn strømknappkortet

Neste trinn

 1. Sett inn skjermenheten.
 2. Sett inn systemviften
 3. Sett inn batteriet.
 4. Sett på basedekslet.
 5. Sett inn SD-minnekortet.
 6. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\