Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Sette inn styreplateenheten

Om denne oppgaven

MERK: Kontroller at styreplaten er på linje med føringene som finnes på håndstøtten og tastaturet og at gapet på hver side av styreplaten er likt.

Trinn

 1. Sett styreplaten inn i sporet på håndleddstøtten og tastaturenheten [1].
 2. Fest (M2x2)-skruene som fester styreplaten til håndleddstøtten og tastaturenheten [2].
  Sette inn styreplateenheten
 3. Fest tapen som fester styreplaten til håndleddstøtten og tastaturenheten [1].
 4. Skyv styreplatekabelen inn i kontakten på hovedkortet, og lukk låsen som fester kabelen [2].
  Sette inn styreplateenheten
 5. Sett styreplatebraketten inn i sporet på håndleddstøtten og tastaturenheten [1].
 6. Fest (M2x2)-skruene som fester styreplatebraketten til håndleddstøtten og tastaturet [2], og fest tapen som fester braketten til håndleddstøtten.
  Sette inn styreplateenheten

Neste trinn

 1. Sett inn batteriet
 2. Sett på bunndekselet.
 3. Sett inn SD-minnekortet
 4. Følg fremgangsmåten i etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\