Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Sette inn systemviften

Trinn

 1. Juster skruehullene på viften etter skruehullene på håndleddstøtten og tastaturenheten [1].
 2. Fest de to (M2x3)-skruene som fester viften til håndleddstøtten og tastaturenheten [2].
  Sette inn systemviften
 3. Før VGA-kortkabelen og skjermkabelen gjennom kabelføringene på viften [1].
 4. Koble viftekabelen til hovedkortet [2].
  Sette inn systemviften
 5. Koble VGA-kortkabelen [1] og skjermkabelen [2, 3] til hovedkortet.
  Sette inn systemviften

Neste trinn

 1. Sett inn batteriet.
 2. Sett på basedekslet.
 3. Sett inn SD-minnekortet.
 4. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\