Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Sette inn VGA-tilleggskortet

Trinn

 1. Sett inn VGA-tilleggskortet, og juster skruehullene på VGA-tilleggskortet etter skruehullene på håndleddstøtten og tastaturenheten [1].
 2. Fest (M2x3)-skruene som fester VGA-tilleggskortet til håndleddstøtten og tastaturenheten [2].
  Sette inn VGA-tilleggskortet
 3. Før VGA-kortkabelen og skjermkabelen gjennom kabelføringene på viften.
  Sette inn VGA-tilleggskortet
 4. Koble VGA-kortkabelen [1] og skjermkabelen [2] til hovedkortet.
  Sette inn VGA-tilleggskortet

Neste trinn

 1. Sett inn batteriet
 2. Sett på bunndekselet.
 3. Sett inn SD-minnekortet
 4. Følg fremgangsmåten i etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\