Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Sette inn WLAN-kortet

Om denne oppgaven

FORSIKTIG: For å unngå skade på WLAN-kortet må du ikke legge noen kabler under det.

Trinn

  1. Sett WLAN-kortet inn i kontakten på hovedkortet [1].
  2. Koble WLAN-kablene til kontaktene på WLAN-kortet [2].
  3. Sett inn WLAN-kortbraketten som fester WLAN-kablene til WLAN-kortet [3].
  4. Fest (M2x3)-skruen som fester WLAN-braketten til WLAN-kortet [4].
    Sette inn WLAN-kortet

Neste trinn

  1. Koble fra batteri-kabelen.
  2. Sett på basedekslet.
  3. Sett inn SD-minnekortet.
  4. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\