Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Sette inn WWAN-tilleggskortet

Om denne oppgaven

FORSIKTIG: Ikke før noen kabler under WWAN-kortet for å unngå skade på WWAN-kortet.

Trinn

 1. Sett WWAN-tilleggskortet på håndleddstøtten og tastaturenheten ved hjelp av justeringsstolpene [1].
 2. Fest de to (M2x3)-skruene som fester WWAN-tilleggskortet til håndleddstøtten og tastaturenheten [2].
  SIM
 3. Koble kabelen for WWAN-tilleggskortet til kontakten på WWAN-tilleggskortet, og lukk låsen som fester kabelen [1].SIM

Neste trinn

 1. Sett inn WWAN-kortet
 2. Koble til batteri-kabelen.
 3. Sett på basedekslet.
 4. Sett inn SIM-kortet
 5. Sett inn SD-minnekortet.
 6. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\