Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Sette på bunndekselet

Trinn

  1. Sett inn bunndekselet på håndleddstøtten og tastaturenheten [1].
    Bilde: Sette på bunndekselet
  2. Stram de ti festeskruene som fester bunndekselet til håndleddstøtten og tastaturenheten.
    Bilde: Sette på bunndekselet

Neste trinn

  1. Sett inn SD-minnekortet
  2. Følg fremgangsmåten i etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\