Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Sette på skjermhengslene

Trinn

 1. Juster skruehullene på hengslene og brakettene etter skruehullene på skjermens bakdeksel [1].
 2. Fest (M2.5x2.5)-skruene og (M2x2.5)-skruene som fester hengslene til skjermens bakdeksel [2].
  Sette inn skjermhengslene

Neste trinn

 1. Sett inn skjermpanelet.
 2. Sett på skjermrammen.
 3. Sett på skjermenheten.
 4. Sett inn WLAN
 5. Sett inn batteriet
 6. Sett på bunndekselet.
 7. Sett inn SD-minnekortet
 8. Følg fremgangsmåten i etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\