Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Sette på skjermpanelet

Trinn

 1. Plasser skjermpanelet på en jevn og ren flate.
  Sette på skjermpanelet
 2. Koble skjermkabelen til kontakten på baksiden av skjermpanelet, og lukk låsen som fester kabelen [1].
 3. Fest tapen som fester skjermkabelen til baksiden av skjermpanelet [2].
 4. Snu skjermpanelet, og sett det på skjermens bakdeksel [3].
  Sette på skjermpanelet
 5. Juster skruehullene på skjermpanelet etter skruehullene på skjermens bakdeksel [1].
 6. Fest (M2x2.5) -skruene som fester skjermpanelet til skjermens bakdeksel [2].
  Sette på skjermpanelet

Neste trinn

 1. Sett på skjermrammen.
 2. Sett på skjermenheten.
 3. Sett inn WLAN
 4. Sett inn batteriet
 5. Sett på bunndekselet.
 6. Sett inn SD-minnekortet
 7. Følg fremgangsmåten i etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\