Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Ta ut SIM-kortet

Forutsetninger

  1. Følg fremgangsmåten i Før du arbeider inne i datamaskinen.

Trinn

  1. Åpne låsen som dekker SIM-kortsporet for å løsne det fra systemet [1].
  2. Sett inn en nål i sporet, og skyv den for å løsne SIM-kortholderen [2].
  3. Trekk i SIM-kortholderen, og ta ut SIM-kortet fra SIM-kortholder [3] og [4].
    SIM

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\