Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Täiustatud algkäivituseelse süsteemi hindamise (ePSA) diagnostika

Ülesandest

ePSA diagnostika (nimetatakse ka süsteemidiagnostikaks) teeb teie riistvara täieliku kontrollimise. ePSA on manustatud BIOS-i ja BIOS käivitab selle sisemiselt. Manustatud süsteemidiagnostika annab valikud konkreetsete seadmete või seadmegruppide jaoks, võimaldades teha järgmist.

ePSA diagnostika saab käivitada nuppudega FN+PWR arvuti sisselülitamise ajal.

  • Käitada teste automaatselt või interaktiivses režiimis
  • Teste korrata
  • Testitulemusi kuvada või salvestada
  • Vaadata teste üle, et lisada täiendavaid testivalikuid ja saada lisateavet rikkis seadme(te) kohta
  • Kuvada olekuteateid, mis teavitavad teid, kui testid on edukalt lõpule viidud
  • Kuvada veateateid, mis teavitavad teil testimise ajal ilmnenud probleemidest
  • MÄRKUS: Mõned konkreetsete seadmete testid nõuavad kasutaja tegevust. Olge alati arvutiterminali juures, kui tehakse diagnostikateste.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\