Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Ta av bunndekselet

Forutsetninger

 1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.
 2. Ta ut SD-minnekortet

Trinn

 1. Løsne de ti festeskruene som fester bunndekselet til håndleddstøtten og tastaturenheten.
  Fjern de seks skruene
 2. Lirk bunndekselet, og fortsett for å åpne høyre side av bunndekselet.
  Bilde: Ta av bunndekselet
 3. Løft høyre side av bunndekselet [1], og ta det fra håndleddstøtten og tastaturenheten [2].
  Bilde: Ta av bunndekselet

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\