Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Ta av skjermhengslene

Forutsetninger

 1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.
 2. Ta ut SD-minnekortet
 3. Ta av bunndekselet.
 4. Ta ut batteriet
 5. Ta ut WLAN
 6. Ta ut skjermenheten.
 7. Ta av skjermrammen.
 8. Ta ut skjermpanelet.

Trinn

 1. Fjern (M2.5x2.5)-skruene og (M2x2.5)-skruene som fester hengslene til skjermens bakdeksel [1].
 2. Løft hengslene og brakettene fra skjermens bakdeksel [2].
  Ta ut skjermhengslene

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\