Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Ta ut batteriet

Forutsetninger

  1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.
  2. Ta ut SD-minnekortet
  3. Ta av bunndekselet.

Trinn

  1. Koble batterikabelen fra hovedkortet.
    Ta ut batteriet
  2. Fjern (M2x3)-skruene som fester batteriet til håndleddstøtten og tastaturenheten [1].
  3. Løft batteriet fra håndleddstøtten og tastaturenheten [2].
    Bilde: Ta ut batteriet

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\