Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Ta ut høyttalerne

Forutsetninger

 1. Følg fremgangsmåten i Før du arbeider inne i datamaskinen.
 2. Ta ut SD-minnekortet
 3. Ta av bunndekselet.
 4. Koble fra batteri-kabelen.

Trinn

 1. Koble høyttalerkabelen fra hovedkortet [1].
 2. Fjern tapen som fester høyttalerkablene til håndleddstøtten og tastaturenheten [2].
 3. Løsne og ta ut høyttalerkabelen fra kabelføringene på håndleddstøtten og tastaturenheten [3].
  Ta ut høyttalerne
 4. Løft høyttalerne sammen med kabelen fra håndleddstøtten og tastaturenheten.
  Ta ut høyttalerne

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\