Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Ta ut hovedkortet

Forutsetninger

 1. Følg fremgangsmåten i Før du arbeider inne i datamaskinen.
 2. Ta ut SD-minnekortet.
 3. Ta av basedekslet.
 4. Ta ut batteriet.
 5. Ta ut WLAN.
 6. Ta ut Minnet.
 7. Ta ut SSD
 8. Ta ut systemviften
 9. Ta ut varmeavlederen
 10. Ta ut skjermenheten.

Trinn

 1. Koble følgende kabler fra hovedkortet:
  1. Strømknappkort [1].
  2. Fingeravtrykkleser (ekstrautstyr) [2].
  3. IO-kort [3].
  4. HDD [4].
  5. Styreplate [5].
  6. Tastatur [6].
   Ta ut hovedkortet
 2. Koble følgende kabler fra hovedkortet:
  1. DC-inngang [1, 2].
  2. Høyttaler [3].
   Ta ut hovedkortet
 3. Fjern de to (M2x3)-skruene og de to (M2x2)-skruene som fester hovedkortet til håndleddstøtten og tastaturenheten [1].
 4. Løft hovedkortet fra håndleddstøtten og tastaturenheten [2].
  Ta ut hovedkortet

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\