Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Ta ut kameraet

Forutsetninger

 1. Følg fremgangsmåten i Før du arbeider inne i datamaskinen.
 2. Ta ut SD-minnekortet
 3. Ta av bunndekselet.
 4. Ta ut batteriet
 5. Ta ut WLAN
 6. Ta ut skjermenheten
 7. Ta av skjermrammen
 8. Ta ut skjermpanelet.

Trinn

 1. Lirk forsiktig kameraet fra skjermens bakdeksel ved hjelp av en plastspiss [1].
 2. Koble kamerakabelen fra kameramodulen [2].
 3. Løft kameramodulen fra skjermens bakdeksel [3].
  Ta ut kameraet

Follow the below procedure to remove the camera in systems with the Touch functionality.

 1. Fjern tapen som fester kamerakabelen fra skjermens bakdeksel [1].
 2. Løft kameramodulen fra skjermens bakdeksel [2].
  Ta ut kameraet

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\