Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Ta ut M.2 2230 SSD-disken

Forutsetninger

 1. Følg fremgangsmåten i Før du arbeider inne i datamaskinen.
 2. Ta ut SD-minnekortet
 3. Ta av bunndekselet.
 4. Koble fra batteri-kabelen

Trinn

 1. Fjern (M2x3)-skruen som fester varmeplaten til håndleddstøtten og tastaturenheten [1].
 2. Snu varmeplaten [2].
 3. Skyv, og ta ut varmeplaten fra sporet på SSD-disken [3].
  Ta ut M.2 2230 SSD-disken
 4. Fjern den ene (M2x2)-skruen som fester SSD-disken til SSD-diskbraketten [1].
 5. Skyv, og ta ut SSD-disken fra SSD-disksporet [2].
  Ta ut M.2 2230 SSD-disken

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\