Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Ta ut M.2 2280 SSD-disken eller Intel Optane-minnet – ekstrautstyr

Forutsetninger

MERK: Deaktiver Intel Optane-minnet før du tar ut Intel Optane-minnemodulen fra datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du deaktiverer Intel Optane-minnet, kan du se Deaktivere Intel Optane-minnet

 1. Følg fremgangsmåten i Før du arbeider inne i datamaskinen.
 2. Ta ut SD-minnekortet
 3. Ta av bunndekselet.
 4. Koble fra batteri-kabelen.

Trinn

 1. Fjern (M2x3)-skruen som fester varmeplaten til håndleddstøtten og tastaturenheten [1].
 2. Snu varmeplaten [2].
 3. Skyv, og ta ut varmeplaten fra SSD-disken/Intel Optane-kortsporet [3].
  Ta ut M.2-kortet
 4. Fjern den ene (M2x2)-skruen som fester SSD-disken/Intel Optane-kortet til håndleddstøtten og tastaturenheten [1].
 5. Skyv, og løft SSD-disken/Intel Optane-kortet fra håndleddstøtten og tastaturenheten [2].
  Ta ut M.2-kortet

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\