Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Ta ut minnemodulen

Forutsetninger

  1. Følg fremgangsmåten i Før du arbeider inne i datamaskinen.
  2. Ta ut SD-minnekortet
  3. Ta av bunndekselet.
  4. Koble fra batteri-kabelen.

Trinn

  1. Lirk klemmene som fester minnemodulen til minnemodulen spretter opp [1].
  2. Ta ut minnemodulen fra minnemodulsporet [2].
    Ta ut minnet

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\