Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Ta ut skjermpanelet

Forutsetninger

 1. Følg fremgangsmåten i Før du arbeider inne i datamaskinen.
 2. Ta ut SD-minnekortet
 3. Ta av bunndekselet.
 4. Ta ut batteriet
 5. Ta ut WLAN
 6. Ta ut skjermenheten
 7. Ta av skjermrammen

Trinn

 1. Fjern de fire (M2x3) -skruene som fester skjermpanelet til skjermens bakdeksel [1].
 2. Løft skjermpanelet, og snu det [2].
  Ta ut skjermpanelet
 3. Løsne tapen som fester skjermkabelen til baksiden av skjermpanelet [1].
 4. Løft låsen, og koble skjermkabelen fra kontakten til skjermpanelkabelen [2].
 5. Løft skjermpanelet fra skjermens baksdeksel [3].
  Ta ut skjermpanelet

  MERK: Ikke trekk og løsne ekspansjonstapen (SR) fra skjermpanelet. Det er ikke nødvendig å atskille brakettene fra skjermpanelet.

 6. Når du har utført alle foregående trinn, står du igjen med skjermpanelet.
  Ta ut skjermpanelet

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\