Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Ta ut strømknappkortet med valgfri fingeravtrykkleser

Forutsetninger

 1. Følg fremgangsmåten i Før du arbeider inne i datamaskinen.
 2. Ta ut SD-minnekortet.
 3. Ta av basedekslet.
 4. Ta ut batteriet.
 5. Ta ut systemviften
 6. Ta ut skjermenheten.

Trinn

 1. Åpne låsen, og koble strømknappkortkabelen og fingeravtrykkleserkabelen fra hovedkortet [1].
 2. Fjern den konduktive tapen fra strømknappkortet [2].
  Ta ut strømknappkortet
 3. Fjern den ene og de to (M2x3)-skruene som feste strømknappkortet til håndleddstøtten og tastaturenheten [1].
 4. Løft strømknappkortet sammen med kabelen fra håndleddstøtten og tastaturenheten [2].
  Ta ut strømknappkortet

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\