Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Ta ut styreplateenheten

Forutsetninger

MERK: For informasjon, er styreplaten innesluttet i håndleddstøtten.

 1. Følg fremgangsmåten i Før du arbeider inne i datamaskinen.
 2. Ta ut SD-minnekortet.
 3. Ta av basedekslet.
 4. Ta ut batteriet.

Trinn

 1. Fjern de tre (M2x2)-skruene som fester styreplatebraketten til håndleddstøtten og tastaturenheten [1].
 2. Løft styreplatebraketten fra håndleddstøtten og tastaturenheten [2], og fjern tapen som fester braketten til håndleddstøtten.
  Ta ut styreplateenheten
 3. Åpne låsen, og koble styreplatekabelen fra hovedkortet [1].
 4. Fjern tapen som fester styreplaten til håndleddstøtten og tastaturenheten [2].
  Ta ut styreplateenheten
 5. Fjern de fire (M2x2)-skruene som fester styreplaten til håndleddstøtten og tastaturenheten [1].
 6. Løft styreplaten fra håndleddstøtten og tastaturenheten [2].
  Ta ut styreplateenheten

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\