Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Ta ut VGA-tilleggskortet

Forutsetninger

 1. Følg fremgangsmåten i Før du arbeider inne i datamaskinen.
 2. Ta ut SD-minnekortet.
 3. Ta av basedekslet.
 4. Ta ut batteriet.

Trinn

 1. Koble VGA-tilleggskortkabelen [1] og skjermkabelen fra hovedkortet [2, 3].
  Ta ut VGA-tilleggskortet
 2. Løsne VGA-kortkabelen og skjermkabelen fra kabelføringene på viften.
  Ta ut VGA-tilleggskortet
 3. Fjern (M2x3)-skruene som fester VGA-tilleggskortet til håndleddstøtten og tastaturenheten [1].
 4. Løft VGA-tilleggskortet fra systemet [2].
  Ta ut VGA-tilleggskortet

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\