Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Ta ut WLAN-kortet

Forutsetninger

  1. Følg fremgangsmåten i Før du arbeider inne i datamaskinen.
  2. Ta ut SD-minnekortet
  3. Ta av bunndekselet.
  4. Koble fra batteri-kabelen.

Trinn

  1. Fjern (M2x3)-skruen som fester WLAN-kortbraketten til hovedkortet [1].
  2. Skyv og ta ut WLAN-kortbraketten som fester WLAN-kablene [2].
  3. Koble WLAN-kablene fra kontaktene på WLAN-kortet [3].
  4. Løft WLAN-kortet fra kontakten [4].
    Ta ut WLAN-kortet

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\