Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Tagakaane eemaldamine

Eeltingimused

  1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist
  2. Eemaldage SD-mälukaart

Sammud

  1. Keerake lahti kümme kruvi, mis hoiavad tagakaant randmetoe ja klaviatuuri mooduli küljes. Kuue kruvi eemaldamine
  2. Kangutage tagakaas lahti ja jätkake tagakaane parema külje avamist.Tagakaane eemaldamine
  3. Tõstke tagakaane parem pool [1] üles ja eemaldage see randmetoe ja klaviatuuri moodulilt [2].Tagakaane eemaldamine

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\