Dell Latitude 3500 Servis El Kitabı

Tanılama LED'i

Bu bölüm pil LED'inin tanılama özelliklerini açıklamaktadır.

Hatalar, sesli kod uyarılarının yerine çift renkli Pil Şarjı/Durum LED’i tarafından belirtilir. Sarı ışıklardan sonra beyaz bir ışıkla sonlanan belirli bir yanıp sönme deseni izlenir. Desen daha sonra tekrarlanır.
  • NOT: Tanılama deseni şu grup tarafından temsil edilen iki basamaklı bir sayı içerir: Sarı renkli ilk LED ışıkları grubundan sonra (1’den 9’a kadar) LED 1,5 saniye sönük kalır, daha sonra beyaz renkli ikinci LED ışıkları grubu (1’den 9’a kadar) yanıp sönmeye başlar. Daha sonra aynı desen tekrarlanmadan önce LED üç saniye sönük kalır. Her LED ışığı 0,5 saniye boyunca yanıp söner.
Tanılama Hata Kodları görüntülenirken sistem kapatılmaz.

Tanılama Hata Kodları her zaman için LED’in diğer kullanımlarından daha önceliklidir. Örneğin Dizüstü Bilgisayarlarda, Tanılama Hata Kodları görüntülenirken Düşük Pil veya Pil Arızası için pil kodları görüntülenmez.

Çizelge 1. Tanılama LED'i. Tanılama LED'i
Yanıp Sönme Deseni Olası Sorun Önerilen Çözüm
Sarı renkli Beyaz
2 1 CPU arızası Sistem kartını yerine takın
2 2 Sistem Kartı hatası (BIOS bozulması veya ROM hatası dahil) Son BIOS sürümü yanar. Sorun devam ederse sistem kartını değiştirin
2 3 Bellek/RAM algılanmadı Bellek modülünün doğru şekilde takıldığını doğrulayın. Sorun devam ederse bellek modülünü değiştirin
2 4 Bellek/RAM hatası Bellek modülünü değiştirin.
2 5 Geçersiz bellek takılı Bellek modülünü değiştirin.
2 6 Sistem kartı/Yonga Seti Hatası/Saat hatası/Kapı A20 hatası/Süper G/Ç hatası/Klavye denetleyici hatası Sistem kartını yerine takın
2 7 LCD arızası LCD'yi değiştirin
3 1 RTC güç arızası CMOS pilini değiştirin
3 2 PCI veya Ekran kartı/yonga hatası Sistem kartını yerine takın
3 3 BIOS Kurtarma görüntüsü bulunamadı Son BIOS sürümü yanar. Sorun devam ederse sistem kartını değiştirin
3 4 BIOS Kurtarma görüntüsü bulundu ancak geçersiz Son BIOS sürümü yanar. Sorun devam ederse sistem kartını değiştirin

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\